Slamhåndtering

Slammet på de offentlige renseanlæg overholder gældende miljøkrav.

Slammet på de offentlige renseanlæg overholder gældende miljøkrav for udbringning på landbrugsjord. Miljøkravene omfatter krav til maksimalt indhold af miljøfremmede stoffer og tungmetaller i slammet.

Slammet fra Kallerup Renseanlæg udbringes på landbrugsjord, og slammet fra Renseanlæg Avedøre forbrændes.

Se afsnit om Kallerup Renseanlæg og Renseanlæg Avedøre.