Mulighed for nedsivning

Kommunen vil fremme nedsivning i de fælleskloakerede områder ved at motivere borgerne til at håndtere regnvandet på egen grund. 

Det er derfor med denne spildevandsplan besluttet, at der i planperioden gives mulighed for, at søge om tilladelse til nedsivning samt tilbagebetaling af en del af tilslutningsbidraget efter nærmere vurdering af HTK Kloak A/S.

Tilbagebetaling vil kun ske for boliger i de fælleskloakerede områder. Se nærmere beskrive under afsnittet Udtrædelse af kloakforsyningen.