Bag om planen

Høje-Taastrup Kommune skal i henhold til Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen udarbejde en spildevandsplan, som skal indeholde oplysninger om de eksisterende og planlagte forhold inden for spildevandsområdet.Spildevandsplan 2017 er grundlag for, at kommunens håndtering af spildevand og regnvand lever op til den relevante lovgivning og normerne på området. Det er samtidig sikret, at spildevandsplanen harmonerer med visioner og mål i de øvrige planer i Høje-Taastrup Kommune.På siden Planens retsvirkning beskrives, hvordan planen virker juridisk. Siden Miljøvurdering beskriver, hvordan spildevandsplanens effekt på miljøet er blevet vurderet. Siden Lov- og plangrundlag beskriver kort grundlaget.

Læs mere om: