Tømning af samletanke

For at sikre en årlig tømning og en miljømæssig forsvarlig håndtering af slammet fra samletanke, bundfældning- og trixtanke har Høje-Taastrup Kommune vedtaget en tømningsordning, der er obligatorisk for samtlige ejere af ejendomme med disse anlæg.

Tømningsordningen er beskrevet nærmere i regulativet til højre.

Krav til etablering af samletanke og tømningsordninger er beskrevet i Spildevandsbekendtgørelsens kapitel 14 og 15.