Tilslutningstilladelser for spildevand

Høje-Taastrup Kommune er den myndighed, der giver tilladelse til tilslutning af spildevand og regnvand til det offentlige spildevandssystem. 

For alle ejendomme og virksomheder, hvor der kun afledes husspildevand og regnvand uden processpildevand, gælder godkendelsen af kloaksystemet i forbindelse med byggetilladelsen som tilslutningstilladelse.

Virksomheder med processpildevand og andre anlæg, der afleder andet end husspildevand til det offentlige spildevandssystem (vand fra vaskepladser, afværgeanlæg, vejvand m.v.) skal have en tilslutningstilladelse med vilkår. I tilslutningstilladelsen kan der stilles vilkår, som sikrer, at spildevandssystemet og renseanlægget kan håndtere de tilledte spildevandsmængder og stofbelastningen.

Høje-Taastrup Kommune fører tilsyn med, at vilkårene i tilslutningstilladelsen overholdes.

Drænvand og grundvand

Der gives ikke tilladelse til tilslutning af drænvand og grundvand til det offentlige spildevandssystem; dog gives der tilladelse til tilslutning af omfangsdræn, der er etableret for at tørholde og beskytte bygninger.