Rotter

Rotter kan ødelægge afløbssystemerne og bringer ofte smitte med sig. Det er Høje-Taastrup Kommunes mål at bekæmpe rotter effektivt og arbejde for at nedbringe antallet af anmeldelser. Dette mål skal nås gennem forebyggelse og bekæmpelse.

På privat ejendom er det grundejers ansvar at sørge for, at kloaknettet er intakt, således at rotterne holdes ude af huset. Grundejere, der konstaterer eller har mistanke om, at der er rotter på privat ejendom, skal hurtigst muligt anmelde det til kommunen. Eventuelle skader, mangler og fejl, der konstateres på egen grund, skal udbedres af ejeren for egen regning.

Kommunen kan påbyde lodsejere at foretage oprydning, reparation med videre.