Olieudskillere

Olie- og benzinprodukter indeholder en række miljøskadelige stoffer og kan forårsage problemer med renseprocesserne på renseanlægget. Via regnvandssystemet kan olien komme direkte ud i naturen. Olieudskillere tilbageholder olie, benzin og andre stoffer, der er lettere end vand.

Som udgangspunkt kan det forventes, at kommunen vil stille krav om olieudskiller på:

  • Påfyldningspladser
  • Optankningspladser
  • Vaskepladser/vaskehaller
  • Autoværksteder med afløb
  • Kørearealer på virksomheder
  • Arealer, hvor der er risiko for spild

Høje-Taastrup Kommune afgør, hvornår der skal etableres en olieudskiller. Kommunen meddeler en tilslutningstilladelse med vilkår til det offentlige spildevandssystem.

Det er vigtigt, at olieudskilleren har den rigtige størrelse, og at den tømmes regelmæssigt. Se retningslinjer vedrørende dimensionering samt vejledning vedrørende drift- og vedligeholdelse til højre i SBI-anvisning og Rørcenteranvisning 006.