Fedtudskiller

Spildevand, som indeholder fedt, kan give problemer for kloaksystemet. Fedt størkner i kloakledningerne og tilstopper dem. Fedt forringer ligeledes renseanlæggets drift.

Fedtholdigt spildevand skal derfor ledes gennem et slamfang og en fedtudskiller, inden det ledes til spildevandskloakken.

Kommunen vil stille krav om etablering af fedtudskiller på afløb fra virksomheder, hvor der ved normal drift forekommer fedt eller vegetabilsk olie i spildevandet, og hvor der er risiko for spild af fedt. Det gælder for eksempel:

  • Restauranter
  • Pizzeriaer
  • Grillbarer
  • Slagtere
  • Institutionskøkkener

Det er vigtigt, at fedtudskilleren har den rigtige størrelse, og at den tømmes ofte. Fedtudskilleren skal etableres eller renoveres af en autoriseret kloakmester. Ved etablering af en fedtudskiller i forbindelse med nybygning kræves en byggetilladelse. Se retningslinjerne vedrørende etablering af fedtudskiller til højre.