Skybrudssikring

Høje-Taastrup Kommune vil i fremtiden blive udsat for flere og især mere intense regnvejrshændelser. Det kan betyde skader på bygninger og lignende i kommunen.

Kommunens vedtage strategi for regnvandshåndtering skal sikre, at der sker en helhedsvurdering i forhold til håndtering af overfladevand ved renoveringer, nybygninger og lokalplanlægning.

Ved lokalplanlægning af nye eller ændrede byområder skal det via lokalplanen sikres, at bebyggelse ikke oversvømmes ved en 100-års hændelse i 2100. Grundejeren har ansvaret.

En 100-års regnhændelse er den mest ekstreme form for regn, der statistisk set kun vil forekomme én gang hvert århundrede.