Planperiode for spildevand

Tabellerne herunder viser tids- og handleplanen for Høje-Taastrup Kommune for 2018-2021, delt op på aktiviteter, tidsplan, ansvar.

Tids- og handleplan

 

2018

2019

2020

2021

Ansvarlig

Orientering til borgerne omhvordan de sikre deres ejendom.

X

 

 

 

Høje-Taastrup Kommune

Opfordring til borgerne i de fælleskloakerede områder om at håndtere regnvand på egen grund.

X

 

 

 

Høje-Taastrup Kommune og HTK Kloak A/S

Bassinudvidelse ved City 2 og Rønnevangskirken

X

 

 

 

HTK Kloak og privat grundejer

Undersøgelse af mulighederne for frakobling af regnvand i de fælleskloakerede områder.

X

X

 

 

HTK Kloak A/S og Høje-Taastrup Kommune

Kloakering af ny planlægte områder

X

X

X

X

HTK Kloak A/S

Investeringsplan

Nedenstående tabel viser aktiviteter og tilhørende investeringer inden for spildevandsområdet i den 4 årige planperiode.

HTK Kloak A/S sikrer løbende renovering af ledningsnettet i kommunen baseret på et princip om tilstandsbaseret vedligehold, det vil sige, at renovering sker i takt med at behovet opstår. Herudover investeres der løbende i udbygninger mm. I planperioden forventes en del udbygninger i kommunen. Disse projekter kan ikke prissættes, da der på nuværende tidspunkt er mange ukendte faktorer.

Kloak A/S’ anlægsomkostninger i planperioden 2018-2021 (mio. kr.)

Aktiviteter

2018

2019

2020

2021

Ansvar

Renovering af ledninger og bygværk

15

15

15

15

HTK Kloak A/S

Mindre anlæg

0,5

0,5

0,5

0,5

HTK Kloak A/S

Bassinudvidelse ved City 2 og Rønnevangskirken

16

-

-

-

HTK Kloak A/S og privat ejer

Total

31,5

15,5

15,5

15,5