Konkrete klimatilpasningsprojekter

Klimaændringerne slår igennem lidt efter lidt, og det vil gradvist øge risikoen for kraftige regnskyl. Hvis der ikke gøres noget, vil borgerne i Høje-Taastrup Kommune opleve hyppigere oversvømmelser fra blandt andet vandløb og kloaksystemerne.

Strategi

I Høje-Taastrup Kommune anvendes nedenstående strategi:

  1. Iværksættelse af forskellige tiltag med henblik på, at borgerne foretager klimasikring af deres ejendomme.
  2. Kommunens og forsyningens indsats med klimatilpasning.

Det vil kræve tid og mange penge at gennemføre hele klimatilpasningen. Som forberedelse på, at kraftige regnskyl kan indtræffe, er det fordelagtigt at tage de mere kortsigtede løsninger i brug først. Beredskab og klimasikring vil mindske risikoen for skader ved over-svømmelser på kort sigt, og vil give tid til at finde de bedste og mest værdifulde løsninger til selve klimatilpasningen.

Konkrete handlinger

Handlingerne i Trin 1, 2 og 3 er nærmere beskrevet i handlingsplanen for klimatilpasning. Her fremhæves indsatser med relevans for kloakforsyningen:

  • Større bassinvolumen ved City 2 og Rønnevangskirken. Hydrauliske beregninger har vist, at der er behov for at øge bassinvolumen med 10.000 m³ ved City 2. Det var også forudsat ved planlægningen af området. Etablering af et bassin ved City 2 vil desuden betyde en aflastning af et eksisterende bassin ved Rønnevangskirken. Det manglende bassinvolumen eller en del af det vi muligvis indgå i et helhedsplanen for udvikling af Høje Taastrup C, hvor et centralt element bliver en blå og grøn aktiv park.
  • Yderligere undersøgelser om behov for øget bassinvolumen ved transportcentret. Denne undersøgelse er gennemført, hvorfor det ikke længere er en handling i forhold til klimatilpasningsplanen.
  • Reduktion af antallet af overløb til Mølleåen i Taastrup, som er beskrevet under afsnittet Plan for fælleskloakerede overløb.
  • Øget nedsivning i kommunen, som er beskrevet under afsnittet Planlagte oplande