Klimatilpasningsplan

Klimaforandringer er en af de helt store udfordringer nu og i fremtiden. Vi må allerede nu indstille os på, at det danske klima er ved at ændre sig, og at risikoen for ekstreme vejrhændelser vokser. Prognosen for Danmarks klima er, at vi får mere vand, vind og varme, og at der vil komme flere ekstreme perioder med tørke, kraftigere vind og voldsommere regnskyl, især om sommeren.

Høje-Taastrup Kommunes byråd har 12. august 2014 vedtaget en klimatilpasningsplan for kommunen og vurderinger, hensigter og projekter er således indarbejdet i denne spildevandsplan. I den nærværende spildevandsplan udmøntes nogle af de handlinger, som er beskrevet i klimatilpasningsplanen.

Der henvises i øvrigt til Høje-Taastrup Kommunes Handlingsplan for Klimatilpasning 2015-2018.

I den nærværende spildevandsplan udmønter nogle af de handlinger, som er beskrevet i handlingsplanen, sig i intentionen om øget anvendelse af lokal afledning af regnvand (LAR).

Det eksisterende kloaksystem er opbygget over en lang periode og forventes at skulle holde mange år endnu. Derfor er det en speciel udfordring for kloakforsyningen, at regnmængderne øges som følge af klimaændringerne.

Høje-Taastrup Kommune vil med spildevandsplanen arbejde for de bedste løsninger, så risici for oversvømmelse og overløb af spildevand til vandområder generelt reduceres på trods af klimaforandringerne i sigte.

En del af de indsatser, der er beskrevet i denne spildevandsplan, vil være med til at kunne imødegå konsekvenserne af ændret nedbørsmønster. Især for investeringer i forhold til kloakker som har en lang levetid, er det vigtigt, at effekter af klimaforandringer indregnes ved dimensionering af nye kloakanlæg. I Høje-Taastrup Kommunes Handlingsplan for klimatilpasning 2015-2018 (link til højre) forudses, hvor de største effekter af øgede nedbørsmængder kommer, og der er peget på mulige løsninger på fremtidig håndtering af regnvand for at minimere skader og gener for kommunens borgere.