Overløb fra fælleskloakerede områder

Ved overbelastning af kloaksystemet, i forbindelse med større regnmængder, udledes der opspædet spildevand fra to steder, dels ved bassin FN for det nordlige del af det fælleskloakerede opland i Taastrup til St. Vejle Å (nordlige regnvandsbassin på det fælleskloakerede område af Taastrup), og dels ved bassin FS til Mølleåen (sydlige regnvandsbassin på det fælleskloakerede område af Taastrup).

Begge bassiner modtager overløb af opspædet spildevand, og anvendes kun til midlertidig opstuvning ved større regnhændelser. Det opspædede spildevand ledes tilbage til det fælles-kloakerede spildevandssystem, når der er plads i ledningen, således at opstuvet regn- og spildevand ledes til renseanlægget under kontrollerede forhold.

Bassin FN og FS er dimensioneret til maksimalt et overløb pr. år. Eventuelt overløb fra FN går til St. Vejle Å. Bassin FS udleder til Mølleåen, som er et spildevandsteknisk vandløb med udledning til Vallensbæk Sø og St. Vejle Å.

En stor del af kloakoplandet ved Fløng er også fælleskloakeret (regnvand og spildevand i samme ledning), og leder spildevandet til Kallerup Renseanlæg. Det kan betyde overløb på Kallerup Renseanlæg i forbindelse med større regnhændelser.

For at få så meget regnvand som muligt separeret fra spildevandsledningerne i de fælleskloakerede områder udlægges disse områder til områder, hvor der kan ske tilbagebetaling af tilslutningsbidrag vedrørende regnvand, hvis regnvand håndteres på egen grund ved nedsivning eller lignende. I planperioden iværksættes et projekt, som skal undersøge mulighederne for at frakoble regnvand fra spildevandssystemet. Se nærmere beskrivelse på siden: Projekt for den fælleskloakerede del af Taastrup.