BIOFOS Renseanlæg Avedøre

Høje-Taastrup Kommune leder en stor del af spildevandet fra oplandet til BIOFOS Renseanlæg Avedøre, som er et af landets største og mest effektive renseanlæg til spildevandsbehandling og slamforbrænding. Udledningen sker til Køge Bugt.

BIOFOS er Danmarks største rensefællesskab. BIOFOS er indirekte ejet af 15 kommuner (Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Gentofte, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk).

Spildevand og regnvand fra de 15 kommuner ledes til rensning på de tre renseanlæg i BIOFOS-koncernen: Renseanlæg Lynetten, Renseanlæg Avedøre og Renseanlæg Damhusåen. I Høje-Taastrup Kommunes ledes spildevand til Renseanlæg Avedøre.

I 2011 er renseanlægget blevet udbygget fra at have en kapacitet på 14.000 m3/time til 20.000 m3/time.

Renseanlægget er et mekanisk-biologisk renseanlæg med næringsstoffjernelse. Slambehandlingen består af rådnetanke for anaerob (iltfri) biologisk omsætning af slammet med efterfølgende afvanding i centrifuger. Produceret biogas anvendes til produktion af elektricitet, til opvarmning og til støttefyring i slamforbrændings-anlægget. Det afvandede slam forbrændes, og asken herfra henlægges i depot på egen grund, når der ikke kan findes andre anvendelsesmuligheder. Røggassen fra forbrændingen undergår en omfattende rensning forud for emission gennem skorstenen.

Plan

Der er ikke planer om større investeringer i forhold til Renseanlæg Avedøre.