Planens retsvirkning

Spildevandsplan 2015 fastlægger rammerne for håndteringen af spildevandet i kommunen.

  • Byrådet er forpligtiget til at udføre de kommunale tiltag, der er beskrevet i planen.
  • HTK Kloak A/S er forpligtet til loyalt at efterleve de særlige roller og pligter selskabet er tiltænkt i spildevandsplanen.
  • For borgerne er planen en forhåndsorientering om, at kommunen inden for en given periode vil tage initiativ til en ændret spildevandsafledning, som kan påvirke deres ejendom.