Vandforsyningsplan

En Vandforsyningsplan giver en samlet oversigt over den nuværende og den fremtidige vandforsyning i kommunen.

Høje-Taastrup Kommunes Vandforsyningsplan 1999-2003 er under revision, men er stadig gældende. På forsyningens hjemmeside findes den mest opdaterede information om planer inden for vandforsyning (link til højre).

Høje-Taastrup Kommune vandforsynes fra den kommunale vandforsyning fra 14 almene vandværker og flere hundrede enkeltindvindingsanlæg.

Vandkvaliteten varierer, og visse steder i byområderne er grundvandet forurenet med klorerede opløsningsmidler, og i landområderne er der konstateret forurening med pesticider.

Ifølge HTK Vand A/S importeres årligt 1,5 mio. m3 vand fra HOFOR, og der leveres 2,4 mio. m3 vand til indbyggere og virksomheder i forsynings­området. Det forventes ikke, at Høje-Taastrup Kommune bliver selvforsynende med drikkevand, men kommunen har fokus på at fastholde og udbygge den lokale indvinding.