Klimatilpasningsplan 2015-2018

I henhold til budgetaftalen for 2013 mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen har Høje-Taastrup Kommune udarbejdet en handlingsplan for klimatilpasning (se link til højre) i forbindelse med Kommuneplan 2013.

Grundlaget for handlingsplanen er en ny kortlægning af risiko for oversvømmelse fra vandløb, grundvand og kloak baseret på oversvømmelseskort udarbejdet af blandt andre HTK Kloak A/S.

Nærværende spildevandsplan er i overensstemmelse med klimatilpasnings­planens mål og retning. Handlingsplanens aktiviteter er medtaget i denne spildevandsplan.

Høje-Taastrup Kommunes Handlingsplan for klimatilpasning 2015-2018 er en redegørelse for kommunens mål og kommende indsatser inden for klimatilpasning i planperioden.

Den beskriver konkrete indsatsområder og klimatilpasningsprojekter og indeholder en plan over aktiviteterne med tidsplan og budget for klimatilpasningsprojekterne.