Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Indsatsplanerne skal udarbejdes for alle områder, der er udpeget som ”Område med Særlige Drikkevandsinteresser” (OSD). Da hele Høje-Taastrup kommune er udpeget som OSD, skal der udarbejdes indsatsplaner for hele kommunen.

Høje-Taastrup Kommune har indsatsplaner for fire områder, der tilsammen dækker hele kommunen: Solhøj Kildeplads, Taastrup Nord, Nybølle og Ishøj. Indsatsplanerne falder i god tråd med spildevandsplanens generelle mål om mindre udløb af spildevand til åer, men de to planer hænger ikke direkte sammen.